Farnosť Prochot

Oficiálny web farnosti Prochot

Farnosť Prochot patrí do dekanátu Nová Baňa a súčasne aj do banskobystrickej diecézy. Farnosť je samostatná a nemá žiadne filiálky. Nachádza sa tu farský kostol, ktorý je zasvätený sv. Matúšovi (apoštol a evanjelista). Schematizmus kat. cirkvi z roku 2009 zaznamenáva počet obyvateľov v Prochote 615 a z toho rím. kat. 610. Bližšie informácie o našej farnosti sa môžete dozvedieť práve na tejto stránke.

Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli vytvoriť túto stránku.