Farnosť Prochot

Oficiálny web farnosti Prochot

FarnosA? Prochot patrAi?? do dekanA?tu NovA? BaA?a a sA?A?asne aj do banskobystrickej diecAi??zy. FarnosA? je samostatnA? a nemA? A?iadne filiA?lky. NachA?dza sa tu farskA? kostol, ktorA? je zasvAi??tenA? sv. MatA?A?ovi (apoA?tol a evanjelista). Schematizmus kat. cirkvi z roku 2009 zaznamenA?va poA?et obyvateA?ov v Prochote 615 a z toho rAi??m. kat. 610. BliA?A?ie informA?cie o naA?ej farnosti sa mA?A?ete dozvedieA? prA?ve na tejto strA?nke.

AZakujeme vA?etkA?m, ktorAi?? akA?mkoA?vek spA?sobom pomohli vytvoriA? tA?to strA?nku.